Wat kost het adopteren van een hond via onze stichting

Kosten van een adoptie

Vanaf 1 augustus 2020 bedragen de adoptiekosten:

Voor dieren met een beperking of honden vanaf 8 jaar 280 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 150 euro reiskosten, 110 euro dierenartskosten voor de asielen, 20 euro voor een veiligheidstuig. 

Voor gezonde dieren of dieren zonder beperking 325 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 150 euro reiskosten, 110 euro dierenartskosten voor de asielen, 20 euro voor een veiligheidstuig en 45 euro voor de stichting. Dit geld gebruiken wij voor administratiekosten, onvoorziene uitgaven van operaties, sterilisaties/castraties en de finaniele bijdrage voor voer en dierenartskosten aan gastgezinnen van de opvanghonden. Nagenoeg alle honden, mits te jong of door een andere reden, bijvoorbeeld de leeftijd (te oud), zijn gecastreerd of gesteriliseerd.  Is de hond door omstandigheden niet geholpen dan geldt een aangepast bedrag. Uitzondering hierop zijn puppies die in verband met hun leeftijd niet gecastreerd/ gesteriliseerd zijn. Hiervoor vragen wij een bijdrage van 280 euro. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: 150 euro reiskosten, 80 euro dierenartskosten voor het asiel, 20 euro voor een veiligheidstuig en 30 euro voor de stichting. In het adoptiecontract staat bij deze honden dat u verplicht bent de hond binnen het jaar te laten steriliseren of castreren.

De dierenartskosten die in het bedrag zijn inbegrepen:  chippen, paspoort, enten inclusief rabiës en een uitgebreide bloedanalyse  t.a.v. de gezondheid van het dier, castratie of sterilisatie en controle op ziekten. Het bedrag dat wij de asielen na adoptie betalen is voor het asiel verreweg te weinig om al deze kosten te kunnen dekken. Via giften, Vrienden van en inkomsten uit markten proberen wij de asielen financieel te ondersteunen.

Zo goed als alle bedragen die bij onze stichting binnenkomen worden aan de dieren besteed; er worden minimale kosten voor administratie (postzegels, chipregistraties e.d) betaald.  Aan het einde van elk jaar zullen we ook ons financieel jaarverslag op de website plaatsen.

Even nog overzichtelijk voor u op een rijtje:

  •  honden met een beperking                                                        € 280,-
  •  honden vanaf 8 jaar                                                                   € 280,-
  •  honden zonder beperking tot 8 jaar                                             € 325,-
  •  honden ongecastreerd (vanwege gezondheid)                              € 280,-
  •  honden jonger dan 1 jaar (ongecastreerd vanwege leeftijd)            € 280.-

Onderstaand vindt u een voorbeeld van ons adoptiecontract.