Wat kost het adopteren van een hond via onze stichting

Kosten van een adoptie

Vanaf 1 augustus 2022 bedragen de adoptiekosten:

Voor dieren met een beperking, pups, ongecastreerde honden of honden vanaf 9 jaar 335 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 205 euro reiskosten, 110 euro dierenartskosten voor de asielen en 20 euro voor een veiligheidstuig. 
Voor gezonde dieren of dieren zonder beperking 360 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 205 euro reiskosten, 110 euro dierenartskosten voor de asielen, 20 euro voor een veiligheidstuig en 25 euro voor de stichting.

Het geld dat overblijft gebruiken wij voor administratiekosten, onvoorziene uitgaven van operaties, sterilisaties/castraties en de finaniele bijdrage voor voer en dierenartskosten aan gastgezinnen van de opvanghonden. Nagenoeg alle honden, mits te jong of door een andere reden, bijvoorbeeld de leeftijd (te oud), zijn gecastreerd of gesteriliseerd.  Is de hond door omstandigheden niet geholpen dan geldt een aangepast bedrag. .

De dierenartskosten die in het bedrag zijn inbegrepen:  chippen, paspoort, enten inclusief rabiës en een uitgebreide bloedanalyse  t.a.v. de gezondheid van het dier, castratie of sterilisatie en controle op ziekten. Het bedrag dat wij de asielen na adoptie betalen is voor het asiel verreweg te weinig om al deze kosten te kunnen dekken. Via giften, Vrienden van en inkomsten uit markten proberen wij de asielen financieel te ondersteunen.

Zo goed als alle bedragen die bij onze stichting binnenkomen worden aan de dieren besteed; er worden minimale kosten voor administratie (postzegels, chipregistraties e.d) betaald.  Even nog overzichtelijk voor u op een rijtje:

  •  honden met een beperking                                                        € 335,-
  •  honden vanaf 9 jaar                                                                   € 335,-
  •  honden zonder beperking                                                          € 360,-
  •  honden ongecastreerd (vanwege gezondheid)                              € 335,-
  •  pups (ongecastreerd vanwege leeftijd)                                        € 335.-