Spanje reis 2016

In de laatste week van mei is Stichting Dierensteun La Vida opnieuw afgereisd naar Spanje. Dit keer stond de reis in het teken van een werkbezoek aan de asielen in Spanje waar we nauw mee samenwerken: asiel Chiripaina en asiel Plasencia. Ook zijn we op bezoek geweest bij stichting Recal, een asiel in Spanje waar de vrijwilligers al 20 jaar lang heel erg hun best doen om het voor de honden zo goed mogelijk te maken.  Helaas worden ook hier de honden maar mondjesmaat geplaatst bij lokale baasjes. Gelukkig wordt er ook samengewerkt met stichtingen in Duitsland, Frankrijk en België.  Vooral voor de oudere honden of de honden met een gebrek gaat La Vida ook met Recal samenwerken.

In februari waren we al bij asiel Plasencia, waar we dankzij alle giften tijdens de castratieactie in december vorig jaar, 33 honden konden laten castreren of steriliseren. En enkele van deze honden zijn al geadopteerd of bij een gastgezin in Nederland.

Dit keer gingen we kennismaken met alle nieuwe honden in de asielen, want dat gaat – helaas – gewoon steeds door. Elke dag komen er weer nieuwe zwerfhonden, of een enkele keer ook een afstandshond, binnen. Maar ook de voor ons bekende honden hebben we weer uitgebreid geknuffeld. Mooi om te zien hoe sommige honden zich verder ontwikkelen of weer opknappen na een slechte verzorging. We hebben veel leuke filmpjes gemaakt en mooie nieuwe foto’s. Want dan kunnen we de honden natuurlijk van hun beste kant laten zien.

Naast het bezoeken van de asielen hebben we ook uitgebreid gesproken met de vrijwilligers ter plaatse. Het is iedere keer weer hartverwarmend om te zien hoe zij hun leven wijden aan het opvangen en verzorgen van de (zwerf)honden. In de week voordat wij kwamen was er zelfs een verwaarloosd paard gevonden. Ook deze werd liefdevol opgevangen en verzorgd.

Gelukkig krijgen zij ook in Spanje steeds meer extra vrijwilligers die helpen met de verzorging en het promoten van de honden. In Plasencia vindt iedere zaterdag bijvoorbeeld een wandeling plaats. Belangstellenden uit de stad komen naar het asiel om in groepen met de honden een kwartiertje te gaan wandelen. Op deze manier wennen de honden daar aan het lopen aan de riem en leren ze omgaan met kinderen. De honden ontwikkelen zich tot sociale en plaatsbare honden. Soms leidt deze wandeling ook tot een adoptie ter plaatse.

Ook bij het asiel van Chiripaina zijn meer vrijwilligers gevonden die helpen met het in stand houden van het asiel. Zo wordt de schoonmaak en het voeren bij toerbeurt afgesproken en zijn er meer opvangadressen voor honden die extra verzorging nodig hebben. Ook is er een vrijwilliger die prachtige foto’s van de honden maakt.

Na thuiskomst zijn we iedere keer weer extra gemotiveerd om al deze leuke, lieve en fijne honden aan een goede baas te helpen. Fijn dat we zoveel belangstelling en enthousiaste reacties ontvangen op het werk dat we doen.

Want uiteindelijk verbeteren we de wereld niet alleen, maar samen!