Informatie over het adopteren van een hond via onze stichting

Kosten van een adoptie

Vanaf 1 januari 2024 bedragen de adoptiekosten:

Voor dieren met een beperking, ongecastreerde honden of honden vanaf 8 jaar 355 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 205 euro reiskosten, 125 euro dierenartskosten voor de asielen en 20 euro voor een veiligheidstuig en 5 euro voor de stichting.
Voor gezonde dieren of dieren zonder beperking 380 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 205 euro reiskosten, 125 euro dierenartskosten voor de asielen, 20 euro voor een veiligheidstuig en 30 euro voor de stichting.
Voor pups die in verband met leeftijd nog niet gecastreerd of gesterilisseerd zijn 335 euro. Dit bedrag is opgebouwd uit 205 euro reiskosten, 110 euro dierenartskosten voor de asielen, 20 euro voor een veiligheidstuig.

Het geld dat overblijft gebruiken wij voor administratiekosten, onvoorziene uitgaven van operaties, sterilisaties/castraties en de finaniele bijdrage voor voer en dierenartskosten aan gastgezinnen van de opvanghonden. Nagenoeg alle honden, mits te jong of door een andere reden, bijvoorbeeld de leeftijd (te oud), zijn gecastreerd of gesteriliseerd.  Is de hond door omstandigheden niet geholpen dan geldt een aangepast bedrag. .

De dierenartskosten die in het bedrag zijn inbegrepen:  chippen, paspoort, enten inclusief rabiës en een uitgebreide bloedanalyse  t.a.v. de gezondheid van het dier, castratie of sterilisatie en controle op ziekten. Het bedrag dat wij de asielen na adoptie betalen is voor het asiel verreweg te weinig om al deze kosten te kunnen dekken. Via giften, Vrienden van en inkomsten uit markten proberen wij de asielen financieel te ondersteunen.

Zo goed als alle bedragen die bij onze stichting binnenkomen worden aan de dieren besteed; er worden minimale kosten voor administratie (postzegels, chipregistraties e.d) betaald.  Even nog overzichtelijk voor u op een rijtje:

  •  honden met een beperking                                                        € 355,-
  •  honden vanaf 8 jaar                                                                   € 355,-
  •  honden zonder beperking                                                          € 380,-
  •  honden ongecastreerd (vanwege gezondheid)                              € 355,-
  •  pups (ongecastreerd vanwege leeftijd)                                         € 335.-

Adoptiecontract

Wanneer u een hond via onze stichting adopteert, ondertekenen we een adoptiecontract. 
Een voorbeeld van dit contract vindt u hieronder. 

Chipregistratie

Door de nieuwe wetgeving betreffende het adopteren van een hond uit het buitenland, moeten de honden door de adoptanten zelf geregistreerd worden. Voorheen registreerden wij als stichting de honden als ze aangekomen waren in Nederland. Om broodfok en illegalen praktijken tot een minimum te bepreken, heeft het RIVM besloten dat de adoptant dit zelf moet doen.

Het advies is om de hond z.s.m. te laten registeren, binnen een week na aankomst. Het registeren dient door een dierenarts gedaan te worden. Bij de registratie dient u het paspoort te overhandigen aan de dierenarts. Mocht u nog niet in het bezit van het paspoort van uw hond zijn, dan kunt u het adoptie contract aan de dierenarts overhandigen. Wij willen indien het vanuit de dierenarts noodzakelijk is voor registratie van uw hond, een kopie van het paspoort aan u toe sturen.

Het RIVM geeft aan dat het registeren moet gebeuren door middel van een UBN-nummer (uniek bedrijfs nummer). Onze honden komen in Nederland aan onder het UBN van de stichting. Dit UBN dient u te gebruiken bij het registeren van u hond.
Het UBN-nummer van Dierensteun Lavida is 6635400.

Bij adoptie ontvangt u een formulier wat wij graag van u retour krijgen na registratie van uw hond bij de dierenarts. Dit wordt door ons gebruikt om aan te tonen bij een controle van het RIVM, dat uw hond geregistreerd staat en niet illegaal in Nederland verblijft.

Wij willen u er langs deze weg op wijzen dat als u verhuist of als uw telefoonnummer wijzigt, u dit zowel bij de dierenarts als bij ons dient te laten aanpassen. Mocht uw hond onverhoopt toch wegraken, dan kan als de chip wordt uitgelezen en met de juiste gegevens op de chip, de hond snel weer bij u terugkomen.