Vriend van La Vida

 

DRAAGT U ONS WERK EEN WARM HART TOE?

Word Vriend van La Vida!

Ons doel
Ons belangrijkste doel is om jaarlijks zoveel mogelijk zwerfhonden vanuit Spanje,  in Nederland een fijn en goed thuis te geven. In Spanje hebben zwerfhonden nauwelijks kans op herplaatsing, daarom werkt Stichting Dierensteun La Vida al heel veel jaar samen met drie asielen in Spanje voor hulp aan deze zwerfhonden.  

Gemiddeld vinden 80 tot 100 honden per jaar, via de stichting een nieuwe baas in Nederland. Niet alleen het aantal plaatsingen is belangrijk voor onze stichting, maar wij letten ook op de kwaliteit van zorg die de honden krijgen bij de adoptiebaas.

Al onze medewerkers zetten zich op vrijwillige basis voor dit doel in.

Wat doen we?
In overleg met het asiel  in Spanje, worden de zwerfhonden via onze website ter adoptie aangeboden. Het zijn honden die gegarandeerd herplaatst kunnen worden en zijn nagekeken door een dierenarts in Spanje.

Zodra een mogelijke adoptant via onze website reageert op een hond, legt La Vida contact met de adoptant en het asiel in Spanje. Na een huisbezoek van La Vida bij de adoptant, wordt de hond door ons naar Nederland gebracht en verenigd met zijn nieuwe baas. La Vida volgt de adoptant en de hond nog enkele maanden, zodat wij de zekerheid hebben dat de hond goed herplaatst is.

Veelal worden de honden rechtstreeks geadopteerd, maar soms plaatsen we honden voor adoptie in een gastgezin in Nederland. Op deze manier hebben de honden meer kansen op adoptie, omdat de mogelijke adoptant de hond kan bezoeken in het gastgezin. De onkosten, zoals medische kosten en voer, vergoedt La Vida voor deze gastgezinnen.

Ook de opvang en verzorging van zwerfhonden in Spanje kosten veel geld. De honden hebben gedegen onderdak, spullen, voer en medische verzorging nodig.

Soms zijn er onverwachte hoge kosten waarmee de asielen te maken krijgen, zoals een grote operatie. De asielen hebben vaak meer honden dan zij qua capaciteit aankunnen. In Spanje zelf is de financiële steun voor de asielen zeer gering. La Vida ondersteunt de asielen daarom regelmatig met de aanschaf van benodigdheden of het betalen van dierenartskosten en kosten voor sterilisaties en castraties. 

Hoe kunt u ons helpen?
Voor al dit werk zijn wij afhankelijk van de inkomsten van de loterij op markten, een gedeelte van de adoptiebijdragen (het meeste daarvan is bestemd voor transport en voor de onkosten van het asiel in Spanje) en donaties. Met deze donaties krijgt La Vida regelmatig steun, waarmee wij de honden kunnen blijven helpen. Elke euro komt direct ten goede aan de honden.

U kunt ons structureel steunen met een donatie per maand, zodat wij samen met u het verschil maken voor de honden in Spanje.  

Ons financiële jaarverslag kunt u lezen op onze website ‘Over dierensteun La Vida’ - ‘financiën’.

Als u ons maandelijks gaat steunen wordt u Vriend van La Vida.

Wilt u Vriend worden van La Vida? Download dan het formulier waarmee u aangeeft ons graag te willen steunen.

U kunt dit formulier uitprinten, daarna invullen, scannen en terugmailen aan info@dierensteunlavida.nl. Of u vult het formulier na het uitprinten in en stuurt één exemplaar per post naar ons.

De belastingdienst heeft ons aangemerkt als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI). Dat betekent dat donaties aan onze stichting aftrekbaar zijn van de belasting. Meer informatie? Kijk op de website van de Belastingdienst.