ASIEL IN PLASENCIA GROEIT UIT ZIJN JASJE 

Hoe graag we ook zouden willen, het asiel in Plasencia wordt helaas niet steeds leger. In tegendeel, ondanks alle inspanningen om de beessies aan een fijn thuis te helpen, raakt het asiel steeds voller. De kennels barsten uit hun voegen! 

Daarom is er een begin gemaakt aan het plaatsen van extra kennels. Dit is natuurlijk kostbaar en komt bovendien bovenop de grote kosten voor voer, medicatie en dierenartskosten. Wanneer we ook de komende winter de honden die op straat belanden, willen blijven helpen dan zijn meer kennels onmisbaar!

Draagt u onze stichting een warm hart toe? Help ons dan helpen en stort uw bijdrage, hoe klein ook, op bankrekeningnummer NL83TRIO0197843042. Heel hartelijk bedankt namens de hondjes.