Doody (Yedra) geopereerd

Wat misschien nog niet iedereen van La Vida weet is dat wij ook een aantal hondjes in pleegopvang hebben die door hun aandoening of leeftijd niet of zeer moeilijk plaatsbaar zijn. Wij vinden dat iedere hond een kans moet krijgen op een eigen thuis en de liefde van een eigen baasje. Maar soms lukt dan gewoonweg niet door leeftijd of aandoening. Gelukkig hebben we een aantal lieve opvangadressen waar deze honden dan terecht kunnen zodat zij hun laatste jaren niet in een asiel hoeven te slijten.
Eén van deze hondjes is Doody. Op onze website staat ze ook, onder de naam Yedra, haar officiële naam.

Inmiddels is Doody alweer een aantal jaar in Nederland en het gaat over het algemeen best goed met haar totdat ze twee weken terug ineens heel erg mank ging lopen. Na het dierenartsbezoek kreeg ze zwaardere pijnstillers en dit leek even te helpen maar echt veel beter liep ze niet.
Na het maken van foto’s bleek dat haar linkerknie echt grote problemen had, dus werd ze doorverwezen naar een specialist. Door deze specialist zijn haar kniebanden hersteld en haar meniscus is weggehaald. De arme Doody moet nu heel rustig aan doen voor een zo goed mogelijk herstel, maar ze slaat zich er dapper doorheen.
Ze loopt rustig even buiten om haar behoefte te doen en binnen is ze blij met aandacht en kwispelt dan als vanouds. We hebben goede hoop dat het goed gaat komen met dit meisje.

Voor de stichting is een operatie als deze wel even schrikken op financieel gebied. Voor de operatie waren wij 987 euro kwijt en voor de foto’s ook nog 247 euro. Het belang van het dier staat uiteraard voorop, maar wij zouden toch blij zijn met wat hulp voor Doody. Op die manier kunnen we de andere honden ook gewoon blijven helpen zoals we gewend zijn.
Wilt u helpen? Maakt u dan uw bijdrage (klein of groot, alles is welkom) over naar  NL83TRIO 0197843042    ten name van Stichting Dierensteun La Vida o.v.v. Doody. Alvast hartelijk dank!